CA | ES

Andrea Santamaria | ATHENEA SOLUTIONS

Consultora d’Estratègia i Qualitat

Andrea Santamaria | ATHENEA SOLUTIONS

Consultora d’Estratègia i Qualitat
@atheneasolution

Biography

La Sra. Andrea s’ha desenvolupat com a consultora i coordinadora de projectes des del 2009, quan va iniciar la seva trajectòria al Consorci Hospitalari de Catalunya, participant en projectes d’àmbit nacional i internacional, al 2012 va posar en marxa la seva pròpia consultora a la Ciutat de Mèxic a través de la qual va participar en diversos projectes de millora del sistema públic de salut, principalment des del desenvolupament de l’atenció primària del país, ha participat en diversos estudis de polítiques públiques i d’anàlisi de sistemes de salut des de l’òptica de la governança, la gestió, el rendició de comptes i la integració de les xarxes de salut.
Així mateix es desenvolupa com a coordinadora d’Estratègia i Qualitat a Athenea Solutions des del 2018, posant en marxa projectes centrats en potenciar l’experiència del pacient.

PONÈNCIA: “Experiència del pacient a la Unitat del Pacient Crònic Complex i posada en marxa d’un grup transversal d’experiència del pacient a l’Hospital Plató”
(Ponència conjunta amb el Dr. Raimon Camps)
En la seva ponència el Dr. Camps i la Sra. Santamaria ens parlaran de com van iniciar amb un projecte pilot a l’àrea de pacients crònics complexes a l’Hospital Plató, mitjançant diferents eines i el marc de treball de la metodologia Design Thinking, les millores sorgides a partir de la identificació d’insights i la cocreació amb pacients.
Ens detallaran el procés de treball a través del qual van analitzar la informació sorgida del treball amb pacients i com conjuntament amb ells van realitzar la priorització i van posar en marxa dos projectes concrets: la millora del descans nocturn i de la informació.
Així mateix ens relataran l’experiència viscuda que els va portar a detectar la necessitat de vertebrar totes les millores mitjançant la creació d’un grup d’experiència pacient transversal a l’Hospital Plató, que els va permetre desenvolupar el Pla d’Experiència Pacient Anual (PEPA), a través del qual integren totes les millores i projectes, així com les estratègies transversals de comunicació i implantació de la cultura d’XPA a l’Hospital.

 

All session by Andrea Santamaria | ATHENEA SOLUTIONS

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!