CA | ES

Alex Trejo | ONSANITY SOLUTIONS

Enginyer Industrial i fundador

Alex Trejo | ONSANITY SOLUTIONS

Enginyer Industrial i fundador
@on_sanity

Biografia

Enginyer industrial, fundador i director de l’empresa Onsanity Solutions. Treballa en innovació-recerca en salut i és expert en el disseny i desenvolupament d’eines i sistemes digitals aplicats al consens i la intel·ligència col·lectiva. Ha participat en múltiples projectes d’innovació a l’Atenció Primària i Hospitalària en el context del programa de formació disseny-consultoria INNEX (Innovació Exponencial). També és professor associat a la UPC, on imparteix matèries en l’àmbit del disseny i des d’on ha promogut la cocreació del projecte Design2FightCOVID.

[PONÈNCIA COMPARTIDA] ‘XPAQ: Avaluació digital de l’experiència de professionals i pacients per completar la definició de valor d’un servei.’

El projecte XPAQ neix de l’estreta col·laboració entre l’Espai d’Intercanvi d’Experiències (Hospital Clínic) i l’empresa OnSanity (UPC); experts en vincular la tecnologia digital en l’àmbit de la intel·ligència col·lectiva amb projectes d’innovació i recerca a través d’una aproximació multidisciplinària. El projecte té l’objectiu de mesurar, a través d’una eina d’avaluació digital, les experiències dels pacients que puguin definir el valor i qualitat d’un servei hospitalari. En aquest cas, es van avaluar paràmetres relacionats amb el servei prestat per l’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU), contrastant i ponderant les perspectives de pacients i professionals. Els objectius generals del projecte van ser: 1. Validar l’eina d’autoavaluació, 2. Contrastar la perspectiva de la pròpia pràctica del professional amb la pràctica que es fa a la Institució on treballa, i 3. Contrastar l’autoavaluació del professional amb la perspectiva del pacient.

xpabcncongress.com