CA | ES

Agata Lapedriza, PhD | UOC | UOC EHEALTH CENTER | MIT MEDIALAB

Professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), directora del grup de recerca "Artificial Intelligence for Human Well-being" a la UOC eHealth Center. Investigadora Afiliada al MIT Medialab.

Agata Lapedriza, PhD | UOC | UOC EHEALTH CENTER | MIT MEDIALAB

Professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), directora del grup de recerca "Artificial Intelligence for Human Well-being" a la UOC eHealth Center. Investigadora Afiliada al MIT Medialab.
@AgataLapedriza

Biografia

Agata Lapedriza és professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigadora afiliada al Massachusetts Institute of Technology (MIT) Medialab. A la UOC lidera el grup de recerca “Artificial Intelligence for Human Well-being” a l’eHealth Research Center. Al MIT participa en diferents projectes de recerca relacionats amb la Percepció Automàtica de les Emocions i el disseny de models de Visió per Computador interpretables per a la comprensió d’escenes. Els seus interessos de recerca estan relacionats amb la Visió per Computador, el Processament del Llenguatge Natural, la Computació Afectiva, la Intel·ligència Artificial (IA) Explicable i l’Equitat en IA. També està interessada en les aplicacions d’aquests camps de recerca a la Salut, a la Robòtica Social, i al Bé Social.

PONÈNCIA «La Computació Afectiva i la seva importància en la Robòtica Social»

L’interès per les tecnologies per al reconeixement automàtic d’emocions està creixent ràpidament a causa de les seves aplicacions en àrees com la salut o l’experiència de l’usuari. En aquesta presentació es parlarà de Computació Afectiva, disciplina que estudia com dissenyar sistemes per al reconeixement automàtic d’emocions. S’explicaran breument els fonaments de la investigació en Computació Afectiva i també es parlarà dels reptes d’aquest àmbit de recerca. Finalment, es discutirà sobre la importància d’incorporar sistemes de percepció automàtica d’emocions als robots socials i es presentaran alguns exemples de projectes de recerca relacionats amb Robòtica Social i la Computació Afectiva.

All session by Agata Lapedriza, PhD | UOC | UOC EHEALTH CENTER | MIT MEDIALAB

xpabcncongress.com