CA | ES

oximesa_300x300Oximesa va néixer el 1966 com a Companyia de Oxigenoteràpia Domiciliària. Pràcticament des de llavors es va establir un vincle empresarial amb Praxair (llavors Argón) per al subministrament d’Oxigen.

El 1993, després d’un període de progressiva integració, Oximesa passa a formar part del grup Praxair. A partir d’aquest moment, al tradicional bon fer de la companyia de Oxigenoteràpia, avalat per les seves 17 delegacions operatives a Espanya, s’uneix la solidesa, el prestigi, i la garantia de qualitat que suposa la pertinença al grup Praxair. Fruit d’aquesta integració va ser l’obtenció en 1996 del Certificat de Qualitat AENOR per part de la central de Oximesa i la seva delegació a Granada, que es va fer extensiu a la resta de delegacions en 1997.

Actualment, més de 245.000 pacients a tota Espanya es beneficien de les teràpies que ofereix Oximesa.

El compromís de qualitat d’ Oximesa garanteix als nostres pacients uns temps de resposta excel·lents, una atenció individualitzada, amb visites periòdiques de seguiment realitzades per personal especialitzat (infermeres i infermers) i una atenció permanent gràcies al nostre servei d’atenció telefònica 24 h.

Per a més informació: www.oximesa.es

xpabcncongress.com