CA | ES

OXIGEN SALUD

OXIGEN salud porta gairebé 50 anys oferint els seus serveis per subministrar els gasos i els equips necessaris per al tractament dels pacients amb malalties respiratòries cròniques.

Com a conseqüència de l’avenç tecnològic del sector al llarg de totes aquestes dècades, l’empresa ha anat ampliant considerablement la seva cartera de productes, serveis i teràpies, redefinint cap a la oxigenoteràpia i altres teràpies respiratòries a domicili. Oferint un servei assistencial que cobreix les necessitats individuals de cada pacient.

L’empresa també subministra equips d’electromedicina i gasos medicinals a hospitals i centres sanitaris.

Per a més informació: www.oxigensalud.com

xpabcncongress.com