CA | ES

LINDE HEALTHCARE

Linde Healthcare és l’àrea global del Grup Linde dedicada a la salut, especialitzada en l’atenció integral de les cures respiratòries, tant en l’entorn hospitalari com a domicili. Subministrant gasos medicinals, equips mèdics i solucions assistencials sempre centrades en el pacient.

Linde Healthcare posseeix una àmplia gamma de productes i serveis que marquen la diferència en les vides dels seus pacients i en la tasca dels professionals sanitaris garantint la continuïtat assistencial des de l’hospital a casa.

Per a més informació: www.linde-healthcare.es

xpabcncongress.com