CA | ES

INFORMACIÓ TRACTAMENT DE DADES INSCRIPCIÓ XPATIENT

INFORMACIÓ TRACTAMENT DE DADES INSCRIPCIÓ XPATIENT

Responsable del Tractament: El Responsable del de Tractament les dades és Fundació Eurecat, amb CIF G-66210345 i domicili Av. Universitat Autònoma 23, 08290, Cerdanyola del Vallès (BCN), legal@eurecat.org (el “Responsable”)

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades  dpo@eurecat.org  

Finalitat: es tractaran dades identificatives: nom, cognom, adreça, l’email, telèfon…, i dades professionals: sector d’activitat i càrrec, per la finalitat de gestionar la inscripció i valorar la participació en l’activitat.

Legitimació: La base de legitimació del tractament les dades és el consentiment (art 6.1 a) RGPD) i les mesures idònies per la gestió de la inscripció (art 6.1 b) RGPD)

Destinataris: Les dades no són objecte de cessió a tercers, no obstant això, les dades conjuntament amb els projectes presentats seran avaluats pels membres del comitè, els quals tractaran les dades per la finalitat d’avaluar la candidatura. Així mateix, les dades poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable del Tractament o bé per obligació legal. Pot obtenir la informació completa a la Política de Privacitat.

Conservació: Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme la finalitat, o bé, fins que se sol·liciti la seva supressió.

Elaboració de perfils i decisions automatitzades: les dades no seran subjectes a decisions automatitzades ni a l’elaboració de perfils.

Drets: El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets es poden exercir, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social del Responsable del Tractament: Fundació Eurecat a Av. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org

Autoritat de Control: En el supòsit que no aconsegueixi una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o aconseguir més informació respecte a qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Més informació: pot consultar i ampliar la informació proporcionada amb relació al tractament de les dades a la Política de Privacitat

xpabcncongress.com