CA | ES

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL CONGRESO

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL CONGRESO

Han participado en las conclusiones y clausura del congreso:

Joan Escarrabill, MD, PhD.
Espacio Intercambio de experiencias (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

clinicbarcelona.org
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Felip Miralles, PhD
Director de la Unidad de Digital Health
EURECAT

eurecat.org
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Jordi Varela, MD
Consultor y vicepresidente
SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITÀRIA
gestioclinicavarela.blogspot.com
@gesclinvarela

Montse Moharra 
Directora de Estrategia
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)
aquas.gencat.cat/ca/inici
@AQuAScat

 

xpabcncongress.com