CA | ES

Call for Topics

CONVOCATÒRIA OBERTA!

Procés participatiu actiu.

Com a novetat, aquesta edició 2021, el congrés fa una crida a la participació o Call4Topics, per conèixer quines qüestions són prioritàries abordar des de la perspectiva del pacient, del professional assistencial o dels tecnòlegs.  Participa-hi!

DONAN'S A CONÈIXER LA TEVA OPINIÓ

CALL4TOPICS
xpabcncongress.com