CA | ES

Aspectes a presentar

ASPECTES CONCEPTUALS I DE CONTINGUTS A TRACTAR (PONÈNCIA 5′)

 • Títol del projecte
 • Entitats que participen en el projecte
 • A qui s’adreça?
 • Focus en el pacient:
  • Com ha participat el pacient o cuidador?
  • De quina manera s’ha identificat la necessitat?
 • Millores per al pacient o cuidador:
  • Producte: usabilitat, disseny …
  • Resultats en l’àmbit de la salut
 • Implementació a futur…
  • Quines necessitats detecteu?
  • Què cal implementar?
  • Amb quines organitzacions us agradaria contactar per fer avançar o escalar el vostre projecte?

xpabcncongress.com