CA | ES

Zona Expositors

Zona d'expositors

En aquest apartat trobareu una relació de projectes que s’han presentat en format vídeo* en el marc del Call for Projects 2021, segons les diferents modalitats.

(*) La presentació del projecte en format vídeo no era obligatòria aquesta edició. Tanmateix aquest suposa un dels espais del congrés, convertit novament en digital, per visibilitat dels projectes presentats.

Experiències o metodologies innovadores que incorporin la perspectiva de pacient

Solucions tecnològiques adreçades a millorar l’experiència del pacient

Experiències, lliçons, metodologies o solucions tecnològiques Covid-19

xpabcncongress.com