CA | ES

Vivisol_300

VIVISOL és un dels principals grups europeus que operen en atenció sanitària domiciliària, dedicant-se en particular a l’àrea respiratòria, a l’oxigenoteràpia, la ventilació mecànica, el diagnòstic i tractament de la síndrome de les apnees obstructives del son, la nutrició artificial, la telemedicina, l’assistència sanitària, els auxilis i la prevenció i cura de les úlceres cutànies.

VIVISOL neix el 1986 i avui opera en els principals països de la Unió Europea com Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Holanda, Eslovènia, Espanya i el Regne Unit, amb més de 40 centres territorials, a través de set filials a l’estranger directes i quatre societats amb marca independent però enterament controlades, proporcionant serveis d’assistència domiciliària i hospitalària a més de 200.000 pacients cada dia.

El Grup VIVISOL, forma part del Grup SOL que des dels orígens en el llunyà 1927 s’ha desenvolupat en l’activitat de producció, investigació aplicada i comercialització de gasos tècnics, purs i medicinals; a tal activitat el Grup SOL ha flanquejat, a partir de 1986, l’activitat d’assistència domiciliària. Actualment SOL té una presència diversificada en els mercats d’Europa Central i Sud-est d’Europa, amb instal·lacions productives i activitats comercials en 21 països europeus i a l’Índia.

Per a més Informació: www.vivisol.es

xpabcncongress.com