CA | ES

UNA EXPERIÈNCIA INNOVADORA SOBRE DECISIONS COMPARTIDES EN ESCLEROSI MÚLTIPLE

UNA EXPERIÈNCIA INNOVADORA SOBRE DECISIONS COMPARTIDES EN ESCLEROSI MÚLTIPLE

Els diferents canvis socials i tecnològics, l’accés a una quantitat inabastable d’informació, no sempre fiable, disponible a internet i a les xarxes socials, el dret d’autonomia del individu competent i informat per decidir sobre allò que li afecta, com la seva salut, ha coincidit també amb el declivi del model paternalista, evolucionant cap a un model relacional més centrat en el pacient. El model deliberatiu proporciona una atenció respectuosa i sensible a les preferències individuals dels pacients, a les seves necessitats, als seus valors, assegurant també que aquests valors guiïn les decisions clíniques. El projecte Decisions Compartides va començar l’any 2015 conjuntament amb el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya i té com objectiu elaborar eines web d’ajuda a la decisió compartida.

La nova eina web sobre decisions compartides en esclerosi múltiple ajudarà a col·laborar amb els professionals de la salut per escollir la modalitat de tractament que millor s’ajusti a les necessitats del pacient. Inclou informació referent al tractament dels brots aguts i al tractament per reduir el nombre de brots i l’impacte de la malaltia amb accés a un aplicatiu interactiu i fàcil d’utilitzar que ha estat cocreat amb pacients d’esclerosi múltiple. L’eina web permetrà conèixer millor les diferents modalitats de tractament, així com també ajudarà a reflexionar sobre qüestions que s’aniran plantejant sobre el maneig de la malaltia per parlar-ho amb els professionals de la salut, familiars i amics.

Sra. Montse Moharra
Investigadora i coordinadora del projecte Decisions Compartides
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Dr. Lluís Ramió-Torrentà
Cap del Servei de Neurologia
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i Hospital Santa Caterina
Director
Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple territorial de Girona i Grup de Recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI
Facultat de Medicina. Universitat de Girona.

Sr. Miguel Ángel Robles
Infermer de recerca i assistencial
Hospital de dia. Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT)
Doctorand. Programa de biologia molecular, biomedicina i salut. Línia de recerca: salut i atenció sanitària
Grup de Recerca en Salut i Atenció Sanitària. Universitat de Girona

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!