CA | ES

[DEBAT] DECISIONS COMPARTIDES EN ESCLEROSI MÚLTIPLE

[DEBAT] DECISIONS COMPARTIDES EN ESCLEROSI MÚLTIPLE

Les decisions compartides fan palès el canvi cultural que implica passar d’un model paternalista a un model més deliberatiu en el que es reconeix el paper actiu del pacient i es respecten els seus valors. El pacient i el metge han de compartir informació clara, objectiva i útil per poder prendre la millor opció en funció del context i l’evidència disponible. Victor Montori suggereix que la millor manera de portar a la pràctica les decisions compartides és a través d’un conversa entre el metge i el pacient que contempli a la vegada els valors, les evidències i el context.

Els experts que van participar en el debat són:

Dr. Joan Escarrabill | Modera
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
Hospital Clínic

Sra. Montse Moharra
Investigadora i coordinadora del projecte Decisions Compartides
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Dr. Lluís Ramió-Torrentà
Cap del Servei de Neurologia
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i Hospital Santa Caterina
Director
Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple territorial de Girona i Grup de Recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI
Facultat de Medicina. Universitat de Girona.

Sr. Miguel Ángel Robles
Infermer de recerca i assistencial
Hospital de dia. Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT)
Doctorand. Programa de biologia molecular, biomedicina i salut. Línia de recerca: salut i atenció sanitària
Grup de Recerca en Salut i Atenció Sanitària. Universitat de Girona

 El debat va comptar amb la participació de pacients.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!