CA | ES

[PRESENTACIÓ] METODOLOGIA DE L’EDUCACIÓ TERAPÈUTICA

17 Set 2019
17:00 - 17:30H
Auditori Farreras Valentí | Hospital Clínic

[PRESENTACIÓ] METODOLOGIA DE L’EDUCACIÓ TERAPÈUTICA

La informació i l’educació terapèutica del pacient, familiar o cuidador van lligats a la pràctica clínica. Com tota pràctica clínica, la qualitat i l’evidència del seu impacte en formen part important.

La informació és una condició necessària però no suficient perquè les persones modifiquin el seus comportaments de salut, malgrat que, la informació és el primer pas i ha de ser de qualitat. Els Hospitals Promotors de la Salut recomanen estàndards per a la comunicació amb els pacients, així com, per a la qualitat informativa dels materials escrits relacionats amb el contingut, llegibilitat tipogràfica, llegibilitat  lingüística i la participació de pacients.

L’ educació terapèutica és un procés continu i part integral de l’atenció centrada en la persona. Contempla la sensibilització, la informació, l’educació per a l’aprenentatge de l’autogestió i el suport psicosocial en les diferents situacions relacionades amb la malaltia i el tractament.

L’objectiu és ajudar als pacients i llurs famílies a:

  • Desenvolupar la capacitat d’autogestió del tractament per millorar l’adherència i prevenir complicacions.

  • Cooperar amb els equips de salut.

  • Poder viure mantenint o millorant la qualitat de vida.

Els professionals de la salut hem d’aprendre a informar i educar els pacients familiars i cuidadors, així com,  considerar el nou paradigma amb l’impacte de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

DI PhD. Margarida Jansà
Infermera experta en Diabetis i Educació terapèutica
Servei d’Endocrinologia
HOSPITAL CLÍNIC

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!