CA | ES

[PRESENTACIÓ] L’APLICACIÓ DELS PREM EN DIFERENTS ÀMBITS ASSISTENCIALS

[PRESENTACIÓ] L’APLICACIÓ DELS PREM EN DIFERENTS ÀMBITS ASSISTENCIALS

– HOSPITAL

– ATENCIÓ PRIMÀRIA

– ATENCIÓ INTERMÈDIA

– LA PERSPECTIVA DEL PACIENT

Participen a la sessió: 

Dr. Joan Escarrabill
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC
Director del Pla director de malalties de l’aparell respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA

DI PhD. Margarida Jansà
Infermera experta en Diabetis i Educació Terapèutica
HOSPITAL CLÍNIC

Sra. Cari Almazán
Directora de Participació per a la Presa de Decisions
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!