CA | ES

[PRESENTACIÓ] INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES DE SUPORT A LA PREVENCIÓ, L’ADOPCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES I L’ADHERÈNCIA TERAPÈUTICA

17 Set 2019
11:15 - 11:45H
Auditori Farreras Valentí | Hospital Clínic

[PRESENTACIÓ] INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES DE SUPORT A LA PREVENCIÓ, L’ADOPCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES I L’ADHERÈNCIA TERAPÈUTICA

La tecnologia està transformant la comunicació professional-pacient i apodera a aquest darrer en el compliment de teràpies farmacològiques i de rehabilitació, en l’adopció d’hàbits saludables d’activitat física, nutrició, son i activitats psico-socials, i per tant en programes de prevenció de malalties i condicions que afecten en gran mesura una població que envelleix.

La innovació tecnològica en salut requereix de l’aplicació de metodologies de codisseny en tot el seu cicle de vida, incorporant l’usuari final, en concret el pacient i el cuidador, i que alhora persegueixi millorar la seva experiència al llarg de tot el seu viatge assistencial, la qual cosa és el motor fonamental de la pròpia innovació en salut.

PhD. Felip Miralles
Director de la unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!