CA | ES

[PRESENTACIÓ] INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT: PATIENT REPORTED EXPERIENCE MEASUREMENTS (PREM)

17 Set 2019
17:30 - 18:00H
Auditori Farreras Valentí | Hospital Clínic

[PRESENTACIÓ] INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT: PATIENT REPORTED EXPERIENCE MEASUREMENTS (PREM)

Mesurar l’experiència del pacient és important per guiar la millora dels serveis sanitaris, influeix en els resultats en salut i en el cost. Aquesta informació obtinguda a partir dels pacients i incorporada a la presa de decisions de les organitzacions contribueix a la qualitat de l’atenció mèdica i pot ser una palanca del canvi de model de provisió de serveis, si s’inclouen com a indicadors utilitzats en els sistemes de pagament.

Tot i l’interès creixent sobre els PREMs en el nou paradigma en la provisió de serveis basats en valor, que promou l’atenció centrada en la persona i optimitza els processos assistencials, el desenvolupament i la implantació d’aquestes mesures en els sistemes sanitaris dels països europeus, és desigual. En aquesta presentació s’han mostrat els resultats sobre el desenvolupament del PREMs arreu d’Europa i la proposta per desenvolupar un model de PREMs per al sistema sanitari català.

Sra. Cari Almazán
Directora de Participació per a la Presa de Decisions
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!