CA | ES

[PRESENTACIÓ] COMPRA PÚBLICA INNOVADORA I EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ

17 Set 2019
13:30 - 14:00H
Auditori Farreras Valentí | Hospital Clínic

[PRESENTACIÓ] COMPRA PÚBLICA INNOVADORA I EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ

El punt de partida de qualsevol innovació podria ser la identificació d’una necessitat no satisfeta, com algun aspecte de la provisió dels serveis assistencials que no funciona adequadament o que és millorable per als pacients i per als professionals, o que si no es canvia no és possible complir amb els objectius del Pla de salut o amb l’adequació a nous requeriments legals o reguladors.

Quan una necessitat no satisfeta és identificada, els proveïdors de salut han de poder tenir al seu abast instruments adequats per a gestionar tot el cicle de la innovació, des de la seva definició fins a la seva adopció en el propi sistema.

En aquesta ponència s’han identificat quins instruments cal posar en marxa quan proveïdors i professionals sanitaris identifiquen una necessitat no coberta, com traduir-la en especificacions o quins avantatges s’esperen, com formalitzar la relació entre, d’una banda els proveïdors i els professionals sanitaris i, d’altra, els proveïdors dels serveis i de les tecnologies, definint clarament el paper de cada un i garantir en tot moment que els interessos de les parts siguin adequadament protegits.

PhD. Ramon Maspons
Director de l’Àrea d’Innovació i Prospectiva
AQuAS

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!