CA | ES

[EXPERIÈNCIES] Quina informació ofereixen els dispositius assistencials a les persones que reben els serveis?

[EXPERIÈNCIES] Quina informació ofereixen els dispositius assistencials a les persones que reben els serveis?

Per participar, cocrear, decidir, és imprescindible rebre la informació convenient d’una manera intel·ligible. Es pot rebre informació a diferents nivells: clínica, de l’organització o del conjunt del sistema sanitari. A partir de les tres ponències s’han posat els elements per debatre amb pacients quina és la informació útil per a poder participar.

Han participat en la presentació:

Sra. Anna Sant
Cap de la Unitat Experiència Pacient.
Gerència d’Atenció Ciutadana
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
‘La millora de l’experiència de pacients i usuaris a Catalunya: el Sistema de Salut com a motor impulsor i referent metodològic de transformacions necessàriament locals’.
www.catsalut.gencat.cat/ca/inici

Sr. Rai Barba
Periodista. Àrea de Comunicació i RSC.
Co-coordinador del projecte web clinicbarcelona.org
HOSPITAL CLÍNIC
‘Informació per a pacients del web clinicbarcelona.org. Continguts, participació i reptes de futur’.
www.clinicbarcelona.org

Dra. PhD. Mireia Sans
Directora Assistencial
CAP Comte Borrell. CAPSBE
‘Recepta 2.0: prescripció per a pacients’.
www.capsbe.cat

xpabcncongress.com