CA | ES

[PONÈNCIA INAUGURAL] L’ADOPCIÓ DE LA IA PER A UNA MEDICINA DE PRECISIÓ BASADA EN EL VALOR DES DE LA PERSPECTIVA DEL PACIENT

28 set. 2021
12:05 - 12:30 h

[PONÈNCIA INAUGURAL] L’ADOPCIÓ DE LA IA PER A UNA MEDICINA DE PRECISIÓ BASADA EN EL VALOR DES DE LA PERSPECTIVA DEL PACIENT

Actualment estem vivint una revolució provocada per la intel·ligència artificial i la ciència de dades. Els sistemes de recomanació, els assistents intel·ligents com Siri o Alexa, i els motors de jocs capaços d’apallissar els millors jugadors del món de Go, han entrat a la nostra vida diària per a quedar-s’hi. En aquest context de disrupció, l’entorn de la Salut i de la medicina també s’està beneficiant d’aquests avenços. La IA no només té un impacte en la presa de decisions clíniques sinó que, eventualment, pot arribar a canviar els processos assistencials.

A la nostra ponència, hem explicat els factors que, en la nostra opinió, han provocat aquesta ‘revolució de les dades’ així com l’augment significatiu en la informació i dades disponibles dels últims anys. També hem fet un petit repàs del marc metodològic actual a partir del qual es desenvolupen la majoria de sistemes d’IA aplicats en l’àmbit de la salut. Per exemple, molta gent es pregunta per què funciona el Deep Learning?

Dins d’aquest marc conceptual, hem presentat diferents projectes, que hem completat en els últims anys, i que hem separat en tres àmbits: social/poblacional, assistencial i de medicina de precisió. Per al primer àmbit, hem presentat el projecte Big Data per a la prevenció d’epidèmies on hem estudiat la pandèmia de la COVID-19. En el segon àmbit hem presentat com la IA pot ajudar en la detecció precoç del càncer de pulmó i el seu diagnòstic. Pel que fa a la medicina de precisió hem presentat un estudi sobre la disfunció orgànica a partir de dades òmiques i el desenvolupament de nous tractaments personalitzats.

Finalment, també s’ha abordat la problemàtica associada al desenvolupament d’aplicacions d’IA en salut. En particular, hem parlat de la IA explicable per a millorar la transparència i traçabilitat de totes les decisions que es prenen de forma automàtica en un context clínic i de l’empoderament del pacient per a la seva participació en els processos de decisió sobre la seva salut, la gestió de les seves dades de salut i el seu posterior ús en el desenvolupament de sistemes basats en IA.

Ha realitzat la ponència inaugural:

Vicent Ribas, PhD
Cap de la línia de recerca en Analítica de Dades en Medicina a la Unitat de Digital Health
EURECAT
eurecat.org
@Vribasripoll | @Eurecat_news

xpabcncongress.com