CA | ES

[PONÈNCIA INAUGURAL] L’ecosistema sanitari, un entorn de reptes i oportunitats, Què podem aprendre i aportar?

29 set. 2020
12:10 - 12:30H
SEMINARI MATÍ

[PONÈNCIA INAUGURAL] L’ecosistema sanitari, un entorn de reptes i oportunitats, Què podem aprendre i aportar?

Durant aquesta sessió participativa s’ha fet un repàs dels grans reptes i oportunitats de l’Ecosistema Sanitari. Amb una visió de sistema en el seu conjunt, que més enllà de buscar solucions, pretén buscar les preguntes adequades. Quins reptes enfronta el sistema sanitari?, què pot aportar la innovació en un entorn complex?, com formen part dels pacients, la societat o el teixit empresarial de l’Ecosistema sanitari?, per què cal ser especialista en com funcionen aquests ecosistemes?, i nosaltres, com podem aportar valor?

Dr. César Velasco
Director d’Innovació, digital i business excellence
NOVARTIS PHARMA
www.es.linkedin.com/in/cesarvelasco

xpabcncongress.com