CA | ES

[DEBAT] PREDICCIONS DE FUTUR EN RELACIÓ AMB LES VISITES NO PRESENCIALS

[DEBAT] PREDICCIONS DE FUTUR EN RELACIÓ AMB LES VISITES NO PRESENCIALS

Han participat en la sessió:

Joan Escarrabill, MD PhD | Modera
Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org/ca/colabora/participacio
@jescarrabill@XPA_BCN | @hospitalclinic

Manel Vera, MD 
Coordinador de la Diàlisi Domiciliària
Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org
@hospitalclinic

Keila Ferriz
PACIENT

xpabcncongress.com