CA | ES

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] IA EN SALUT: DE LA RECERCA A LA INNOVACIÓ I COM ARRIBA AL PACIENT

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] IA EN SALUT: DE LA RECERCA A LA INNOVACIÓ I COM ARRIBA AL PACIENT

En aquesta sessió s’han presentat integrades en el pla marc de la IA en salut a Catalunya, 4 iniciatives altament innovadores de l’aplicació de la IA a l’àmbit de la salut, dues d’elles encara en fase de recerca i recerca aplicada, i les altres dues que ja han passat a l’àmbit de la innovació, l’explotació comercial i la pràctica clínica.
Els ponents
han debatut sobre les claus del complex cicle de vida de la innovació en aquest àmbit, i quins actors i accions són les necessàries perquè la tecnologia arribi al pacient per millorar el seu viatge assistencial i la seva qualitat de vida.
 

Han participat en la sessió:

Sílvia Cufí, PhD | Modera
Directora de desenvolupament corporatiu
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
ticsalutsocial.cat
@SilviaCufi | @ticsalut

Susanna Aussó
Responsable del Programa d’IA
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
ticsalutsocial.cat
«Model d’Intel·ligència Artificial pel Sistema de Salut de Catalunya basat en la persona»
@ticsalut

Petia Radeva, PhD
Catedràtica d’universitat
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Senior researcher
CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR

ub.edu/cvub/petiaradeva
«Com la Intel·ligència Artificial pot ajudar a millorar els hàbits nutricionals de les persones»

Pau Rodríguez
CEO
METHINKS
methinks.ai
«Intel·ligència artificial aplicada al món de l’Ictus»
@MethinksAI

Debora Gil, PhD
Professora
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Cap del grup Interactive and Augmented Modelling (IAM)
CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR
iam.cvc.uab.es
«Up4Health: Inteligent radiomics for early diagnosis of lung pathologies»

Ricard Gavaldà, Prof.
CEO i director científic
AMALFI ANALYTICS
amalfianalytics.com
«“Machine Learning” per a un sistema sanitari eficient i sostenible»
@AnalyticsAmalfi

xpabcncongress.com