CA | ES

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS

Un dels elements més importants al voltant de la participació és evitar “participacions ornamentals”. La participació és un procés que pot anar de la informació, passant per la consulta fins a la implicació en òrgans que influeixen en les decisions. El que ha de quedar clar és quin paper s’espera que jugui el pacient. En cap cas no hauria de ser un observador passiu.

Han participat en la sessió:

Joan Escarrabill, MD PhD | Co-Modera
Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org/ca/colabora/participacio
@jescarrabill  | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Gloria Gálvez, PhD | Co-Modera
Responsable de la Unitat d’Atenció Ciutadana
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON
vallhebron.com/ca
@2gespetites

Olinda Anía
Membre
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ D’USUARIS I PACIENTS DEL CLÍNIC

Elena Ruiz de la Torre
Executive Director
EUROPEAN MIGRAINE AND HEADACHE ALLIANCE (EMHA)
Presidenta d’Honor
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MIGRAÑA Y CEFALEA (AEMICE)
emhalliance.org
@emhalliance

xpabcncongress.com