CA | ES

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] Experiències de pacients: no fem suposicions

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] Experiències de pacients: no fem suposicions

El primer paradigma en l’avaluació de l’experiència de pacients és “no fer suposicions”. L’eina és simple: preguntar. Pacients i persones que tenen cura de pacients s’interessen per tot el procés assistencial, no simplement pels procediments aïllats. Per aquest motiu quan es parla de “necessitats no cobertes” es té en compte tot el procés assistencial.

Ha Moderat:

Dr. Joan Escarrabill
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC
Director del Pla director de malalties de l’aparell respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA

Ha Participat a la sessió:

PhD. Oriol Ventura
Personal Docent Investigador | Cofundador
EINA, CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY I ART DE BARCELONA | OVICUO DESIGN
Model d’espai assistencial del servei de salut mental CCEE. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona”

Dr. PhD. Miquel Àngel Mas
Adjunt a la Direcció Clínica Territorial de Cronicitat
GERÈNCIA TERRITORIAL METROPOLITANA NORD, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
Treballant amb pacients i cuidadors en la construcció del model Metropolitana Nord d’atenció a persones amb cronicitat complexa i avançada”

Dr. Raimon Camps
Cap Unitat Medicina Interna | Responsable del programa del PCC | Responsable del grup transversal XPA
HOSPITAL PLATÓ

Sra. Andrea Santamaria
Consultora d’Estratègia i Qualitat
ATHENEA SOLUTIONS
“Experiència del pacient a la Unitat del Pacient Crònic Complex i posada en marxa d’un grup transversal d’experiència del pacient a l’Hospital Plató


PhD. Priscila Giraldo
Cap del Servei d’Atenció al Ciutada
HOSPITAL DEL MAR, PARC DE SALUT MAR
Cocreació del nou Hospital del Mar a través de les seves famílies, els seus pacients i professionals”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!