CA | ES

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] DE QUINA MANERA ENS HA AFECTAT LA TECNOLOGIA EN LA COMUNICACIÓ NO PRESENCIAL?

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] DE QUINA MANERA ENS HA AFECTAT LA TECNOLOGIA EN LA COMUNICACIÓ NO PRESENCIAL?

El confinament del mes de març de l’any passat va ser un fenomen inèdit, imprevisible, d’inici sobtat i mantingut al llarg del temps. Tota la relació entre pacients i professionals es va veure afectada i es van prioritzar d’una manera quasi exclusiva els problemes relacionats amb la COVID. 

Les persones amb malalties cròniques van tenir molts problemes per connectar-se amb els professionals sanitaris. Algunes lliçons apreses: 

  • La tecnologia que hem fet servir ja existia fa temps (tant el telèfon com les eines per fer videoconferències).

  • La major part dels contactes han estat telefònics.

  • S’ha detectat que no es pot funcionar amb una talla única: és molt important identificar les necessitats no cobertes de les persones ateses per seleccionar la via de contacte més apropiada. 

Han participat en la sessió:

Raimon Camps, MD | Modera
Espai Intercanvi d’Experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org/ca/colabora/participacio
@RaimonCamps8 | @hospitalclinic

Guillem Serra, MD
Founder i CEO
MEDIQUO
mediquo.com
«El següent pas de la telemedicina: la missatgeria instantània per al seguiment continuat i eficient dels pacients»
@MediQuoApp

Olga Mas, MD
Metgessa de Família i Comunitària del CAP Comte Borrell
CONSORCI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE L’EIXAMPLE (CAPSBE)
capsbe.cat
«INTeRACT. INTroducing bidirectionality to the community: salutogenic participatory Research ACTion in caregivers»
@CAPSBEsq

Carla Cabré, IPA
Infermera de Pràctica Avançada en Educació Terapèutica en Diabetis de la Unitat de Diabetis del Servei d’Endocrinologia i Nutrició
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org
«Adaptar-se a una pandèmia: experiència d’una unitat de diabetis»
@carlaacabre

Antonio Bela
PACIENT

Fer Mucarzel
PACIENT

xpabcncongress.com