CA | ES

[EXPERIÈNCIES + DEBAT] SUPORTS TECNOLÒGICS PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE PACIENTS I CUIDADORS

[EXPERIÈNCIES + DEBAT] SUPORTS TECNOLÒGICS PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE PACIENTS I CUIDADORS

S’ha presentat i debatut amb projectes i solucions que utilitzen la tecnologia per millorar la qualitat de vida i l’experiència de pacients i cuidadors al llarg de tot el seu continu assistencial. Es van identificar els factors i les palanques d’èxit per a l’adopció de la tecnologia més enllà de pilots i estudis, perquè esdevinguin part de la pràctica clínica habitual.

Han participat en la sessió els projectes sobre solucions tecnològiques més rellevants de la convocatòria Call for projects 2020:

PhD. Felip Miralles | Modera
Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT
www.eurecat.org

Dra. Maria Constanza Lucero
Chief Medical Officer
BIEL GLASSES
‘Biel Digital Glasses’.
www.bielglasses.com

Sra. Míriam Guerrero
Community Manager
CONSORCI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE L’EIXAMPLE (CAPSBE)
‘Netflix Sanitari’.
www.capsbe.cat

Dr. Pedro Vicente Hernández
Director de Desenvolupament Mèdic i de Negoci
XKELET
‘Fèrules de fabricació escalable, automatitzada, personalitzada, baix cost i fetes en els propis centres sanitaris en minuts, mitjançant AI & impressió 3D’.
www.xkelet.com

PhD. Sebastian Idelsohn
Responsable de la la línia de Biomecànica de la Unitat d’eHealth
EURECAT
‘6MWT+ Innovació per a monitorar l’evolució funcional de pacients crònics’.
www.eurecat.org

xpabcncongress.com