CA | ES

[EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS + DEBAT] Consell de famílies (H. St. Joan de Déu) | Comissió pacients (H. Clínic) | Experiències europees

[EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS + DEBAT] Consell de famílies (H. St. Joan de Déu) | Comissió pacients (H. Clínic) | Experiències europees

Presentació d’experiències amb la participació activa de pacients.

Dr. Joan Escarrabill 
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC
www.clinicbarcelona.org

Director del Pla director de malalties de l’aparell
respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA
web.gencat.cat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!