CA | ES

[EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS + DEBAT] Consell de famílies (H. St. Joan de Déu) | Comissió pacients (H. Clínic) | Experiències europees

[EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS + DEBAT] Consell de famílies (H. St. Joan de Déu) | Comissió pacients (H. Clínic) | Experiències europees

Presentació d’experiències amb la participació activa de pacients.

Dr. Joan Escarrabill  | Modera
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
www.clinicbarcelona.org

Director del Pla director de malalties de l’aparell
respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA
web.gencat.cat

Han participat en la sessió:

Sra. Luisa Martínez
Tècnic en recerca
FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU
Vicepresidenta
ASOCIACIÓN LA VIDA CON HDC
Consell de Famílies SJD_ necessitat i responsabilitat’.
www.lavidaconherniadiafragmaticacongenita.org
www.doscientosdias.com

Sra. Silvia Labé
Directora de Comunicació, Màrqueting i Relacions Estratègiques
BIOCAT
‘La Comissió Estratègica de Pacients de l’Hospital Clínic: el pacient al nucli de l’estratègia’.
www.biocat.cat

Dr. Eduard Portella
President
ANTARES CONSULTING
Vicepresident
SHARED PATIENT EXPERIENCE
‘La participació del pacient: reptes i riscos’.
www.antares-consulting.com
www.spexperience.org

 

xpabcncongress.com