CA | ES

[DEBAT] Participació activa de pacients en els diferents dispositius assistencials

[DEBAT] Participació activa de pacients en els diferents dispositius assistencials

A partir de les tres ponències precedents s’han posat els elements per debatre amb pacients quina és la informació útil per a poder participar. En els diferents àmbits: en obres i infraestructures, en activitats sistemàtiques i en la millora de serveis assistencials.

Han participat en la sessió:

Dr. Joan Escarrabill | Modera
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
www.clinicbarcelona.org

Director del Pla director de malalties de l’aparell
respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA
web.gencat.cat

Dra. PhD. Mireia Sans | Modera
Directora Assistencial
CAP Comte Borrell. CAPSBE
www.capsbe.cat

Participació de pacients entre els quals hem comptat amb:

Sra. Patricia Ripoll
Patient Advocacy
MamaTieneMigraña
www.mamatienemigraña.com

Sr. Pere Ballbé
Membre de la Junta Directiva
HIPERTENSIÓN PULMONAR ESPAÑA
www.hipertension-pulmonar.com

Sra. Carme Sensat
Pacient
El Sjögren bajo la capa
www.instagram.com/elsjogrenbajolacapa

Sra. Celeste Guardiola
Pacient i dissenyadora d’interiors
www.instagram.com/blau.cgr

xpabcncongress.com