CA | ES

[DEBAT] El paper de pacient actiu en un model col·laboratiu de salut

[DEBAT] El paper de pacient actiu en un model col·laboratiu de salut

El model del pacient actiu o apoderat requereix un context que garanteixi aquesta participació activa: informació adequada, temps de reflexió, interlocutor obert a la deliberació, entre d’altres. En moltes ocasions el problema no és el marc conceptual (el paper actiu del pacient) sinó el món real que permeti portar a la pràctica aquesta implicació del pacient en les decisions que afecten.

Han participat en la sessió:

Dr. César Velasco
Director
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, AQuAS

Dr. Carles Codina
Servei de Farmàcia
HOSPITAL CLÍNIC

Participació de pacients:

Sra. LAlis Fontcuberta | Pacient oncològica
Experta en metodologia Lean
INSTITUT LEAN MANAGEMENT

Sr. Artur Amich |
Pacient expert de la malaltia de Parkinson

Sra. Lurdes Biosca |
Pacient

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!