CA | ES

Benvinguda i presentació del seminari tarda

‘L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT’

Benvinguda i presentació del seminari tarda

‘L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT’

L’experiència de pacients només s’entén a partir d’un diàleg entre qui rep el servei i qui el presta i, per això, no es pot abordar sense el component de participació. La manera de participar és diversa, en funció del problema i del dispositiu assistencial. De vegades pot costar trobar els interlocutors adequats i, per això, és molt important garantir que un grup divers de persones tingui accés al procés participatiu.

Benvinguda i presentació del seminari d’especialització a càrrec de:

Dr. Joan Escarrabill 
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
www.clinicbarcelona.org

Director del Pla director de malalties de l’aparell
respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA
web.gencat.cat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!