CA | ES

Benvinguda i presentació del seminari tarda

‘L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT’

Benvinguda i presentació del seminari tarda

‘L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT’

L’experiència de pacients només s’entén a partir d’un diàleg entre qui rep el servei i qui el presta i, per això, no es pot abordar sense el component de participació. La manera de participar és diversa, en funció del problema i del dispositiu assistencial. De vegades pot costar trobar els interlocutors adequats i, per això, és molt important garantir que un grup divers de persones tingui accés al procés participatiu.

Benvinguda i presentació del seminari d’especialització a càrrec de:

Dr. Joan Escarrabill 
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
www.clinicbarcelona.org

Director del Pla director de malalties de l’aparell
respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA
web.gencat.cat

xpabcncongress.com