CA | ES

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL SEMINARI TARDA

«DUES PERSPECTIVES COMPLEMENTÀRIES: L’EXPERIÈNCIA DE PACIENT I DE PROFESSIONAL»

28 set. 2022
16:00 - 16:15 H
AUDITORI FARRERAS VALENTÍ | HOSPITAL CLÍNIC

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL SEMINARI TARDA

«DUES PERSPECTIVES COMPLEMENTÀRIES: L’EXPERIÈNCIA DE PACIENT I DE PROFESSIONAL»

Cada cop sembla més clar que és molt difícil millorar l’experiència de pacients sense tenir en compte l’experiència dels professionals que els atenen. Cal tenir en compte dues perspectives: la “perspectiva laboral” (en el nostre medi la majoria de professionals són assalariats) i la “perspectiva professional”. En el primer cas el salari i les condicions de treball són molt importants i tenen àmbits específics de discussió. Però en cap cas no podem oblidar la “perspectiva professional”. Fins a quin punt es reconeix la tasca dels professionals? Fins a quin punt el professional se sent valorat i veu el fruit del seu esforç? Les perspectives de professional i de pacient no han de coincidir sempre i en tot moment, són complementàries. Els punts dolorosos o els punts crítics solen ser diferents en alguns aspectes del procés assistencial. Ara bé, conèixer aquestes diferències és molt important de cara a millorar l’experiència, tant de professionals com de pacients. 

Ha participat en la benvinguda:

Joan Escarrabill, MD, PhD.
Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

clinicbarcelona.org/ca
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

 

xpabcncongress.com