CA | ES

Benvinguda i presentació del seminari matí

‘La gestió tecnològica i la Innovació’

Benvinguda i presentació del seminari matí

‘La gestió tecnològica i la Innovació’

Benvinguda i presentació del seminari d’especialització de matí, a càrrec de:

PhD. Felip Miralles
Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT
www.eurecat.org

PhD. Josuè Sallent
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
www.ticsalutsocial.cat

xpabcncongress.com