CA | ES

Benvinguda i presentació del congrés

‘Solucions tecnològiques i casos d’èxit organitzatius que milloren l’experiència de pacient’

Benvinguda i presentació del congrés

‘Solucions tecnològiques i casos d’èxit organitzatius que milloren l’experiència de pacient’

La benvinguda i presentació del congrés a càrrec de:

Dr. Joan Escarrabill 
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC
www.clinicbarcelona.org

Director del Pla director de malalties de l’aparell
respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA
web.gencat.cat

PhD. Felip Miralles
Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth
EURECAT
www.eurecat.org

PhD. Josuè Sallent
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
www.ticsalutsocial.cat

xpabcncongress.com