CA | ES

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS ‘APRENENTATGES DE LA COVID-19: CENTRATS EN NECESSITATS, CAPACITAT DE REACCIÓ, ACCELERACIÓ I NOUS ENTORNS VIRTUALS’

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS ‘APRENENTATGES DE LA COVID-19: CENTRATS EN NECESSITATS, CAPACITAT DE REACCIÓ, ACCELERACIÓ I NOUS ENTORNS VIRTUALS’

Han participat en la benvinguda i presentació del congrés:

Joan Escarrabill, MD PhD.
Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org/ca/colabora/participacio
@jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Felip Miralles, PhD.
Director de la Unitat de Digital Health
EURECAT
eurecat.org
@FelipMiralles | @Eurecat_news

Josuè Sallent, PhD.
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
ticsalutsocial.cat
@jose_sallent | @ticsalut

 

xpabcncongress.com