CA | ES

BENVINGUDA I OBJECTIUS DEL SEMINARI

17 Set 2019
16:00 - 16:15H
Auditori Farreras Valentí | Hospital Clínic

BENVINGUDA I OBJECTIUS DEL SEMINARI

La informació, l’educació terapèutica estructurada, l’experiència del pacient i la participació són àmbits amb metodologies i sentit propis però que estan estretament lligats. La informació és el punt de partida, l’educació ha de donar eines per permetre a les persones la gestió de la seva malaltia, l’experiència del pacient ens identifica necessitats no cobertes i la participació ens permet el co-disseny de serveis que, en general, solen ser molt complexes.

Al món real treballem en la intersecció de tots aquests àmbits. Aquesta intersecció és el “model PIEEX-Clínic” (Participació, informació, educació i experiència del pacient). Hi ha fonaments sòlids en el camp de la informació i l’educació terapèutica, però encara no hi ha fulls de ruta (o encara no els tenim prou clars) per definir la manera d’integrar tots els àmbits. Per això intercanviar allò que aprenem és una bona manera de fer camí. I, sigui quin sigui el camí, al final ens haurem de dotar d’eines per fer l’avaluació. Els PREM’s són una bona aproximació a l’avaluació de l’experiència del pacient.

Presenta el seminari d’especialització:

Dr. Joan Escarrabill
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC
Director del Pla director de malalties de l’aparell respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!