CA | ES

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ AL SEMINARI TARDA ‘L’IMPACTE DE LES VISITES NO PRESENCIALS. LA TECNOLOGIA DESHUMANITZA LES RELACIONS?’

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ AL SEMINARI TARDA ‘L’IMPACTE DE LES VISITES NO PRESENCIALS. LA TECNOLOGIA DESHUMANITZA LES RELACIONS?’

L’ús de certes expressions o conceptes genera sovint consensos molt generals sense concretar el seu significat. “Humanitzar l’atenció sanitària” és un exemple d’aquestes expressions. A priori ningú no hi està en contra, però significa el mateix per a tothom? Pere Casaldàliga afirmava que la proximitat és l’element més important per humanitzar la humanitat. La pandèmia ha provocat més distància que proximitat i, sovint, el contacte l’hem fet a través de la tecnologia. S’ha fet servir tecnologia existent des de feia temps, però s’ha fet servir d’una manera diferent. 

L’objectiu d’aquesta sessió era contrastar les visions de professionals i pacients sobre l’ús intensiu de tecnologies de la comunicació i quin és l’impacte en les relacions personals. 

Ha participat en la benvinguda i presentació del seminari:

Raimon Camps, MD
Espai Intercanvi d’Experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
clinicbarcelona.org/ca/colabora/participacio
@RaimonCamps8 | @hospitalclinic

xpabcncongress.com