CA | ES
[KEYNOTE SPEAKER – PONÈNCIA D’OBERTURA] ROBÒTICA PER A L’ASSISTÈNCIA EN TASQUES QUOTIDIANES DE PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS
xpabcncongress.com