CA | ES
BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL SEMINARI TARDA

«DUES PERSPECTIVES COMPLEMENTÀRIES: L’EXPERIÈNCIA DE PACIENT I DE PROFESSIONAL»

xpabcncongress.com