CA | ES

PROGRAMA 2019

PREPROGRAMA EN PDF

ENLLAÇA AQUÍ
Dimecres
17 Set 2019
Dimecres
18 Set 2019

PRESENTACIÓ DEL SEMINARI D’ESPECIALITZACIÓ SOBRE GESTIÓ TECNOLÒGICA I INNOVACIÓ

PhD. Felip Miralles Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth EURECAT
Felip Miralles | EURECAT

[PRESENTACIÓ] INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES DE SUPORT A LA PREVENCIÓ, L’ADOPCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES I L’ADHERÈNCIA TERAPÈUTICA

PhD. Felip Miralles Director de la Unitat de Tecnologia d’eHealth EURECAT
Felip Miralles | EURECAT

[PRESENTACIÓ] NOUS MODELS DE NEGOCI EN TECNOLOGIES DE LA SALUT

En els últims anys estem vivint una autèntica revolució en el desenvolupament de les tecnologies de la salut, amb veritables motors de canvi que han impactat sense cap dubte en...
Read More
Josep Lluís Falcó | GENESIS Biomed

[PRESENTACIÓ I DEBAT] REPTES, BARRERES, SINERGIES I CASOS D’ÈXIT DE L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA SALUT

La incorporació de l’experiència del pacient esdevé una palanca de canvi i de transformació dels serveis clínics en un context on les empreses són conscients que les ajudarà a redefinir...
Read More
Felip Miralles | EURECAT
Melqui Calzado | CATALONIABIO & HEALTHTECH CLUSTER
Maite Fibla | Ship2B
Cristian Pascual | Mediktor | Barcelona Health Hub
Jordi Naval | Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya

[PRESENTACIÓ] COMPRA PÚBLICA INNOVADORA I EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ

PhD. Ramon Maspons Director de l’Àrea d’Innovació i Prospectiva AQuAS
14:00H

FI DEL SEMINARI SOBRE LA GESTIÓ TECNOLÒGICA I INNOVACIÓ

PRESENTACIÓ DEL SEMINARI D’ESPECIALITZACIÓ SOBRE AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

Dr. Joan Escarrabill Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat HOSPITAL CLÍNIC Director del Pla director de malalties de l’aparell respiratori DEPARTAMENT DE SALUT GENERALITAT DE CATALUNYA
Joan Escarrabill | Hospital Clínic | DEPARTAMENT DE SALUT – GENERALITAT DE CATALUNYA

[PRESENTACIÓ] MODEL PIEEX-CLÍNIC

Dr. Joan Escarrabill Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat HOSPITAL CLÍNIC Director del Pla Director de Malalties de l’Aparell Respiratori DEPARTAMENT DE SALUT GENERALITAT DE CATALUNYA
Joan Escarrabill | Hospital Clínic | DEPARTAMENT DE SALUT – GENERALITAT DE CATALUNYA

[PRESENTACIÓ] METODOLOGIA DE L’EDUCACIÓ TERAPÈUTICA

La informació i l’educació terapèutica del pacient, familiar o cuidador van lligats a la pràctica clínica. Com tota pràctica clínica, la qualitat i l’evidència del seu impacte en formen part...
Read More
Margarida Jansà | HOSPITAL CLÍNIC

[PRESENTACIÓ] INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT: PATIENT REPORTED EXPERIENCE MESUREMENTS (PREM)

Mesurar l’experiència del pacient és important per guiar la millora dels serveis sanitaris, influeix en els resultats en salut i en el cost. Aquesta informació obtinguda a partir dels pacients...
Read More
Cari Almazán | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

[PRESENTACIÓ] L’APLICACIÓ DELS PREM EN DIFERENTS ÀMBITS ASSISTENCIALS

– HOSPITAL – ATENCIÓ PRIMÀRIA – ATENCIÓ INTERMÈDIA – LA PERSPECTIVA DEL PACIENT
19:00H

FI DEL SEMINARI SOBRE AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

08:00 - 08:45h

Registre i entrega de documentació

Benvinguda i Inauguració

Benvinguda per part del màxims promotors del congrés: Dr. Joan Escarrabill Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat HOSPITAL CLÍNIC Director del Pla director de malalties de l’aparell respiratori DEPARTAMENT...
Read More
Joan Escarrabill | Hospital Clínic | DEPARTAMENT DE SALUT – GENERALITAT DE CATALUNYA
Felip Miralles | EURECAT
Josuè sallent | FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

[KEYNOTE SPEAKER] TRANSFORMANT EL DIA A DIA DE PACIENTS CRÒNICS. Redissenyant l’experiència del Dolor i la Dispnea

Lekshmy ens parlarà de com a través de la metodologia del Design Thinking, treballant juntament amb professionals de la salut, pacients, cuidadors i legisladors, podem transformar el dia a dia...
Read More
Lekshmy Parameswaran | www.thecarelab.org & fuelfor

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] Suports tecnològics per millorar la qualitat de vida de pacients i cuidadors

La tecnologia juga un paper en l’apoderament del pacient, dotant-lo de la informació i dels recursos que l’ajudaran a prendre les decisions més apropiades per a la seva salut. La...
Read More
Felip Miralles | EURECAT
11:00 - 11:30h

Pausa Cafè

[EXPERIÈNCIES I DEBAT] Experiències de pacients: no fem suposicions

El primer paradigma en l’avaluació de !’experiència de pacients és “no fer suposicions”. L’eina és simple: preguntar. Pacients i persones que tenen cura de pacients s’interessen per tot el procés...
Read More
Joan Escarrabill | Hospital Clínic | DEPARTAMENT DE SALUT – GENERALITAT DE CATALUNYA

[DEBAT] El paper de pacient actiu en un model col·laboratiu de salut

El model del pacient actiu o apoderat requereix un context que garanteixi aquesta participació activa: informació adequada, temps de reflexió, interlocutor obert a la deliberació, entre d’altres. En moltes ocasions...
Read More
César Velasco | AQuAS
Carles Codina | Hospital Clínic
14:00 - 15:30h

PAUSA PER DINAR

SESSIÓ PARAL·LELA 1: [EXPERIÈNCIES] Presentació d’experiències innovadores

Presentació de 12 propostes seleccionades del Call For Projects 2019 que presentaran les seves iniciatives en el camp de la millora de l’experiència del pacient. Presenta: Sr. Xavier Catasús Business...
Read More

SESSIÓ PARAL·LELA 2: [SESSIÓ TÈCNICA] LA IMPLICACIÓ DELS PACIENTS EN L’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIES SANITÀRIES. UNA VISIÓ 360 GRAUS.

L’avaluació de tecnologies sanitàries ha evolucionat molt i les agències d’avaluació, a nivell català, espanyol i europeu, estan a la avantguarda metodològica i en procés de millora continua per a...
Read More
Mireia Espallargues | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Alezandra Torres | SESCS, SERVICIO DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD
Emmanuel Giménez | AQUAS
Elisenda de la Torre | Lliga Reumatològica Catalana | EUPATI | Consell Consultiu de Pacients (Departament de Salut)
Susana Lastra | Consell Assessor de Medicaments per a l`Atenció Primària, Comunitària I Especialitzada (CAMAPCE) | Programa MPOC

[ENTREVISTA] Els pacients entrevisten els gerents

Els pacients interpel·len els responsables de les organitzacions sanitàries sobre les estratègies que utilitzen per portar a la pràctica la implicació del pacient. Preguntar als pacients no té sentit si...
Read More
Xavier Francàs | Hospital Clínic de Barcelona
Josep Mª Martí | UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Rafael Ruiz | GERÈNCIA TERRITORIAL DE BARCELONA
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!