CA | ES

Xavier Gironès | FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BAGES (FUB) | FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE MANRESA (UVic-UCC)

Director de Recerca i Innovació

Xavier Gironès | FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BAGES (FUB) | FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE MANRESA (UVic-UCC)

Director de Recerca i Innovació
@Caregiverspromd | @UManresa | @xgirones

Biography

Doctor en Biologia per la Universitat del País Basc (UPV-EHU), especialitzat en neurociències, envelliment humà i en la gestió de projectes culturals i de recerca científica. És expert en innovació i creativitat aplicada a la investigació. Actualment és el director d’Innovació i Recerca de la Fundació Universitària del Bages (FUB), Campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), on també imparteix classes a diverses assignatures de graus, màsters i a l’MBA de la UVic-UCC.

Ha estat professor a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com a Foment Formació i a diverses escoles d’emprenedoria. També ha estat científic col·laborador extern de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i actualment col·labora en recerca amb el Hunter Medical Research Institute (HMRI) de la University of Newcastle (UON) de Sydney, Austràlia.

Empresarialment es el CEO de Shaepot Project Consulting SL (2005), empresa dedicada a la consultoria, generació, gestió integral i execució de projectes culturals i de recerca en ciències socials i de la salut, la gestió editorial de la creativitat i la cultura i la formació a mida per a la innovació i el desenvolupament personal.

PONÈNCIA: “CAREGIVERSPRO: eina de suport a les cures de les persones amb demència”

A mesura que la població envelleix i la longevitat es converteix en el principal factor de risc per desenvolupar una demència, la cura i l’assistència de les persones de més edat és un dels més grans reptes de salut a nivell mundial representant un cost social, sanitari i financer d’impacte i en augment per a la societat. És per això que les polítiques de salut de la Unió Europea se centren en la millora de la salut de les persones d’edat avançada i en la prevenció de la dependència amb l’objectiu d’augmentar la seva qualitat de vida i arribar a reduir els seus costos associats, augmentant l’eficiència de l’assistència sociosanitària. En aquesta línia, el projecte “CAREGIVERSPRO-MMD” [H2020 project, RIA APS-25-2015, PIC: 690.211; web: www.caregiversprommd-project.eu] té com a objectiu dissenyar, desenvolupar i avaluar una plataforma web definida com una aplicació “mHealth” específica per als cuidadors i les persones que viuen amb demència (diada), que proporciona serveis de valor afegit basats en xarxes socials, interacció directa amb professionals de la salut i social, intervencions adaptades, estratègies clíniques i gamificació per millorar la qualitat de vida, promovent així el poder viure en la comunitat de forma independent durant el major temps possible.

CAREGIVERSPRO és una plataforma accessible des d’ordinadors, mòbils i tauletes, dissenyada per cohesionar l’ecosistema format al voltant de la persona dependent i proporcionar serveis encaminats a millorar la seva qualitat de vida i suport, i per al cuidador principal millor empoderament i reducció de la seva càrrega i aïllament emocional i social. Per a això la plataforma està dotada d’una sèrie de serveis i funcions que promouen les relacions entre els seus usuaris (cuidadors, afectats per la demència i professionals de la salut / social) així com altres protagonistes de l’ecosistema que es forma al voltant de la persona dependent. L’impacte de la plataforma està facilitat gràcies a la intel·ligència artificial que adapta les intervencions a les característiques i comportaments específics dels usuaris, enriquit per un programa de gamificació que ajuda a millorar l’adherència a la plataforma i, per tant, a garantir el seu impacte positiu.

La plataforma CAREGIVERSPRO ha superat tres anys de desenvolupament i seguiment (2016-18), generant un assaig clínic en el qual han participat més de 300 diades (persona dependent i el seu cuidador principal) i els seus ecosistemes sociosanitaris a tot Europa (França, Itàlia, Regne Unit i Espanya) [Comitè d’Ètica a Espanya: Fundació La Unió, 2016.12.07, ref: CEIC 16/87. ISRCTN: www.isrctn.com/ISRCTN15654731], que s’ha resolt en diversos estudis d’usabilitat positius i en una satisfacció molt alta per part dels seus usuaris, situant a la plataforma a les portes de la comercialització superant l’etapa de “estudi pilot “.

CAREGIVERSPRO és, per tant, una plataforma innovadora que aconsegueix fluidificar i posar en valor la informació generada per tots els protagonistes que s’aglomeren a l’uníson al voltant d’una malaltia neurodegenerativa, fent sorgir comunitats d’autoajuda i interacció amb les veus expertes de professionals de la salut i social, i que gràcies a la gamificació i a la intel·ligència artificial aplicada a les seves intervencions aconsegueix adaptar al màxim els continguts i utilitat dels seus serveis i eines.

CAREGIVERSPRO s’ha convertit en un model per a tots aquells dissenys d’aplicacions que tenen en el seu centre a una persona dependent o que requereix de serveis de salut i del suport de persones al seu voltant que li donin cures i serveis.

Altres pàgines web de referència: www.umanresa.cat

All session by Xavier Gironès | FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BAGES (FUB) | FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE MANRESA (UVic-UCC)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!