CA | ES

Silvia Roura | CONSORCI SANITARI DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Adjunta a Gerència

Silvia Roura | CONSORCI SANITARI DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Adjunta a Gerència
@CAPSBEsq | @Sroura_rovira

Biografia

La Silvia Roura Rovira és adjunta a gerència del Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE).
Diplomada en infermeria el 2006 per la Universitat Blanquerna i màster en gestió d’equips d’infermeria i màster en gestió d’equips Sociosanitaris, d’Atenció Primària i Hospitalaris (GESAPH) per la UB.
Ella es defineix com una apassionada de l’Atenció Primària i comunitària on exerceix des de l’any 2006 i ha format part dels equips d’atenció domiciliària i d’assistència a la consulta de patologia aguda i crònica.
El 2012 entra en el món de la gestió com a cap d’infermeria d’un dels equips de CAPSBE i desenvolupa projectes centrats en l’atenció comunitària, seguretat del pacient, etc. Des d’aquest rol va formar part de l’equip que lidera el projecte ARES, d’Estandardització de Plans de cures d’infermeria per a tot el territori català.
Des del 2019 exerceix com adjunta a gerència dels tres centres d’atenció primària i és la responsable de les àrees assistencials. Aquest últim any de pandèmia ha coordinat diferents dispositius assistencials de suport als equips i diferents punts poblacionals de vacunació contra la Sars-Covid19.

xpabcncongress.com