CA | ES

Silvia Labé | BIOCAT

Directora de Comunicació, Màrqueting i Relacions Estratègiques

Silvia Labé | BIOCAT

Directora de Comunicació, Màrqueting i Relacions Estratègiques
@silvialabe

Biography

La Silvia Labé és llicenciada en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat de Wales, Màster en Comunicació Científica Mèdica i Mediambiental per la UPF, i Màster en Marketinng i Vendes per Esade, entre altres. És membre de la Comissió de Pacients de l’Hospital Clínic de Barcelona desde la seva creació, a l’agost del 2017.

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit de la comunicació, el màrqueting internacional, les relacions institucionals i estratègiques, on té més de 15 anys d’experiència. Està especializada en el sector de la salut i les ciències de la vida, i en projectes enfocats a la innovació, l’emprenedoria i l’educació.

Es Directora de Marketing, Comunicació i Relacions Estratègiques de Biocat, l’organització que accelera l’ecosistema de ciències de la vida i la salut a Catalunya amb l’objectiu de maximitzar l’impacte de la innovacio en salut de la BioRegió (www.biocat.cat).

PONÈNCIA: ‘La Comissió Estratègica de Pacients de l’Hospital Clínic: el pacient al nucli de l’estratègia’.
La Silvia Labé, membre de la Comissió Estratègica de l’Hospital Clinic des de la seva creació fa tres anys, compartirà breument la seva experiència en aquest grup. Explicarà qui forma part, quins temes tracten, quines són les dinàmiques i com es desenvolupen.

All session by Silvia Labé | BIOCAT

xpabcncongress.com