CA | ES

Sebastian Idelsohn | Eurecat

Responsable de Biomecànica (Unitat d'eHealth)

Sebastian Idelsohn | Eurecat

Responsable de Biomecànica (Unitat d'eHealth)
@IdelsohnSebas

Biography

El Dr. Sebastian Idelsohn Zielonka és Enginyer Mecànic per la Universitat Nacional de Rosario, Argentina (UNR, 2001), va realitzar el seu doctorat en el Grup de Biomecànica, Biomaterials i Enginyeria de Teixits de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2009).

La seva experiència laboral engloba tant el sector acadèmic com el sector industrial mantenint-se sempre dins de l’àmbit sanitari. Ha estat responsable de la Divisió d’Enginyeria dins el Departament de R+D de l’empresa de dispositius mèdics Iberhospitex (2006 – 2009). Ha liderat la línia de Bioenginyeria a la Fundació CTM Centre Tecnològic (2009-2015). Va ser al seu torn Co-fundador de l’empresa start-up HealthApp (2014-2016).

Des de l’any 2016 és responsable del grup de Biomecànica de la Unitat d’eHealth de Eurecat. Col·labora en diverses associacions i societats, havent estat membre de la Junta Executiva del Capítol Espanyol de la Societat Europea de Biomecànica (2013 – 2015) i és assessor tecnològic de l’Associació Duchenne Parent Project Espanya (2016 – actualitat).

PONÈNCIA: “Sistema de monitoratge del test de la marxa de 6 minuts – 6MWT+”

En el projecte 6MWT+ es desenvolupa un Software per al monitoratge del test de la marxa dels 6 minuts (6MWT per les seves sigles en angles). Aquest test, que consisteix en mesurar els metres que és capaç de caminar un pacient en 6 minuts, és una de les proves funcionals standard per al seguiment de patologies neuromusculars, cardiorrespiratòries o d’envelliment. En 6MWT+ es proposa que els centres hospitalaris puguin continuar amb aquest test, oferint-los més informació sobre valors espai-temporals, cinemàtics i cinètics de la marxa del pacient, amb els quals el personal clínic podrà realitzar una valoració més completa de l’evolució de la patologia. El sistema integrarà diferents sensors que permeten, de forma portàtil, una valoració funcional biomecànica completa de la marxa.

All session by Sebastian Idelsohn | Eurecat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!