CA | ES

Roser Artal | HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS | GESTIONAT PER GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

Responsable d’Innovació i Projectes

Roser Artal | HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS | GESTIONAT PER GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

Responsable d’Innovació i Projectes

Biography

Roser Artal Rocafort és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1979)

A partir del 1982 va ocupar diferents càrrecs directius al Departament de Salut, entre ells, va ser cap de la Divisió de Recursos Sanitaris, cap de Gabinet, i directora de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del CatSalut, del 99 al 2004. En aquell moment el sistema d’informació que varen crear va ser pioner en tot l’estat i va suposar un canvi molt important, a partir d’incloure el CIP en tots els contactes del ciutadà amb el sistema sanitari, per poder-ne gestionar les dades.

El 2005 va ser directora gerent de l’Institut Universitari Dexeus coincidint amb el trasllat al nou centre.

Posteriorment, i fins al 2010, va ser directora gerent del Parc Científic de Barcelona, Fundació Privada de la UB. Durant la seva direcció es van posar en marxa iniciatives innovadores com la bioincubadora d’empreses i plataformes molt especialitzades per poder acollir i donar serveis a empreses publiques i privades.

Després, i fins al 2016, ha estat consultora externa a Accenture on, entre altres projectes innovadors, va treballar amb el projecte VISC+, que apostava per posar en Valor la Informació Sanitària de Catalunya (VISC+) amb models predictius i analítics

També ha estat membre de consells de govern i altres òrgans directius com el Consorci Sanitari de la Selva, Consorci Hospitalari de Vic, Fundació Hospital General de Manresa, l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i la Regió Sanitària del Alt Pirineu i Aran del CatSalut.

Actualment, entre altres, és responsable d’Innovació i Projectes a l’Hospital Comarcal del Pallars gestionat per Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida.

PONÈNCIA: “salutAPProp: el teu suport a la butxaca (social i sanitari)”
(Ponència conjunta amb el Dr. Eduard Sanjurjo)

Aquesta solució es planteja com el suport a “la butxaca” de l’atenció social i sanitària, facilitant el seguiment de forma integrada dels pacients, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Es tracta d’una solució ideada, generada i millorada des del mateix sistema sanitari i directament desenvolupada per professionals i usuaris. Per tant, no és una solució tecnològica a la qual els actors implicats s’han d’adaptar. Això la fa especialment útil per a les necessitats reals i presenta una alta flexibilitat per adaptar-se a realitats diferents i entorns canviants.

Inicialment, aquesta solució es va desenvolupar per a pacients VIH en situació de cronicitat i ara s’ha adequat per als pacients que necessiten un seguiment de les seves malalties, tractaments o necessitats socials. La Fundació lluita Contra la Sida és el nostre partner en aquest projecte.

Dóna resposta a una necessitat real, i molt crítica, a les comarques del Pallars amb molts pocs professionals, de poder fer seguiment de pacients i evitar desplaçaments, en molts casos superiors a 2h.

La solució permet compartir, complint tots els requeriments pel que fa a la seguretat exigida per la LOPD, per part dels professionals de l’atenció primària, l’hospital i els serveis socials, les dades aportades pel pacient o cuidador amb la resta de professionals implicats.
A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, i sense necessitat del desplaçament dels malalts, es poden modificar tractaments i activar circuïts de cara a atendre de forma precoç les possibles descompensacions o necessitats socials dels malalts més complexes. Entre els pacients i professionals es pot fer seguiment directe amb funcions de missatgeria i de videotrucades.

Com que el nombre de pacients purs de cada malaltia es molt reduït ens fa apostar per una proposta oberta i anar aprenent de la pròpia implementació.

 

All session by Roser Artal | HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS | GESTIONAT PER GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!