CA | ES

Raimon Camps | HOSPITAL PLATÓ

Cap Unitat Medicina Interna | Responsable del programa del PCC | Responsable del grup transversal XPA

Raimon Camps | HOSPITAL PLATÓ

Cap Unitat Medicina Interna | Responsable del programa del PCC | Responsable del grup transversal XPA
@hospitalplato

Biography

El Dr. Camps és metge internista amb llarga experiència en l’atenció de pacients en distints àmbits hospitalaris.

Expert en pacients pluripatològics i amb malaltia avançada, convençut que el pacient ha d’estar en el centre de l’atenció sanitària i que tots els dispositius han d’estar coordinats.

Responsable des de 2014 de la Unitat de Pacient Crònic Complex (PCC) a l’Hospital Plató, que es caracteritza per l’atenció multidisciplinària i per la col·laboració entre els recursos intra i extrahospitalaris.

Ha introduït l’experiència pacient a la Unitat PCC amb dos projectes en marxa, posteriorment es va detectar la necessitat de comptar amb un projecte XPA transversal a l’Hospital, i d’acord amb la Direcció de l’Hospital es va constituir un grup d’experiència pacient del qual és el responsable, a través del qual s’ha desenvolupat un Pla d’Experiència Pacient Anual (PEPA), tot això dins dels objectius del Pla Anual Operatiu de l’Hospital.

PONÈNCIA: “Experiència del pacient a la Unitat del Pacient Crònic Complex i posada en marxa d’un grup transversal d’experiència del pacient a l’Hospital Plató”
(Ponència conjunta amb la Sra. Andrea Santamaria)
En la seva ponència el Dr. Camps i la Sra. Santamaria ens parlaran de com van iniciar amb un projecte pilot a l’àrea de pacients crònics complexes a l’Hospital Plató, mitjançant diferents eines i el marc de treball de la metodologia Design Thinking, les millores sorgides a partir de la identificació d’insights i la cocreació amb pacients.
Ens detallaran el procés de treball a través del qual van analitzar la informació sorgida del treball amb pacients i com conjuntament amb ells van realitzar la priorització i van posar en marxa dos projectes concrets: la millora del descans nocturn i de la informació.
Així mateix ens relataran l’experiència viscuda que els va portar a detectar la necessitat de vertebrar totes les millores mitjançant la creació d’un grup d’experiència pacient transversal a l’Hospital Plató, que els va permetre desenvolupar el Pla d’Experiència Pacient Anual (PEPA), a través del qual integren totes les millores i projectes, així com les estratègies transversals de comunicació i implantació de la cultura d’XPA a l’Hospital.

All session by Raimon Camps | HOSPITAL PLATÓ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!