CA | ES

Paqui Gómez | Alzheimer Catalunya

Direcció Àrea Ajudar i Protegir

Paqui Gómez | Alzheimer Catalunya

Direcció Àrea Ajudar i Protegir
@Alzheimer_Cat

Biography

Paqui Gómez és Diplomada en Treball Social per la Universitat de Saragossa i Gerontòloga.

Dedicada a acompanyar persones vulnerables des de fa més de 20 anys. Des del 2003 col·labora en diversos projectes d’Alzheimer Catalunya. Anteriorment amb una intensa experiència com Assessora Tècnica en el desenvolupant i execució de projectes socials (I+D) i com Responsable de diferents serveis dirigits a Joventut i Persones Grans. Des del 1999 experta en disseny i execució de propostes formatives dirigides a professionals de l’àmbit de la Gerontologia i la Geriatria per diferents Organitzacions Universitàries i de l’Administració.

PONÈNCIA: “Experiència en l’aplicació de noves tecnologies de seguiment remot per millorar la presa de decisions: oportunitats i responsabilitats per a la gestió d’informació sensible”

La cura de persones que pateixen malalties mentals com l’Alzheimer i que continuen vivint al seu domicili requereix d’un alt grau de personalització per buscar la millor manera d’atendre les necessitats de la persona malalta i també del cercle de cuidadors formals o informals que està involucrat. El professional ha de ponderar les seves decisions a partir dels desitjos i preferències de la persona a la que atén i les necessitats del seu entorn: família, cuidadors, veïns, i altres professionals. La persona que és atesa vol seguir vivint a casa, però la seva fragilitat li fa vulnerable a determinades situacions. Que els desitjos i necessitats d’aquesta persona puguin ser respectats completament depèn en gran mesura del seu grau d’autonomia i competència en el dia a dia, en la seva quotidianitat.

Mitjançant la introducció de tecnologia de seguiment d’hàbits i rutines a distància es pot acompanyar la persona oferint-li seguretat per poder viure de forma autònoma. Aquestes noves eines permeten al professional millorar l’eficàcia a l’hora de prendre decisions alhora que l’ajuden a contenir les pressions de l’entorn en defensa de la voluntat de la persona.

L’ús per part del professional de noves tecnologies i eines innovadores per a la cura s’ha d’acompanyar d’una metodologia i formació adequada. És clau per generar confiança i poder implementar nous serveis de suport a la gestió dins d’un marc ètic clar. Veurem un exemple de com la informació que s’obté d’una solució per al monitoratge i l’anàlisi de paràmetres ambientals i d’activitat ha de ser gestionada amb una metodologia adequada. Quina informació ha de transmetre entre els diferents nivells de cura? Qui vetlla per la integritat de la informació i decisions preses usant aquesta informació? Cal introduir metodologies o guies de bones pràctiques que tinguin en compte l’ús d’eines de monitoratge digitals?

All session by Paqui Gómez | Alzheimer Catalunya

SESSIÓ PARAL·LELA 1: SALUT MENTAL

17:00 - 19:00h
Aula 1 - CaixaForum
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!