CA | ES

Pablo González | Linde Healthcare

Responsable de Formació Clínica Continuada

Pablo González | Linde Healthcare

Responsable de Formació Clínica Continuada
@LindeHCSpain

Biography

Pablo Gonzalez és infermer expert en Gestió Clínica, Direcció i serveis de Salut, amb una llarga trajectòria a nivell assistencial, gestió, docència i recerca. Actualment treballa en Linde Healthcare, on desenvolupa el paper de Clinical Expert dins el departament dedicat a l’atenció de pacients a nivell domiciliari i ambulatori, en els centres integrals d’atenció a pacients respiratoris. També, és el responsable de formació clínica continuada, elaborant i validant els materials educatius adreçats als professionals sanitaris, que, tant de recent incorporació com de continuïtat, es realitza de manera constant. Anteriorment, va ser responsable del Centre de Gestió Clínica, departament dedicat al seguiment, educació i formació de pacients amb patologia SAHS, neuromuscular o MPOC i Insuficiència Cardíaca. Va participar en l’Assaig Clínic “A Multicentre, randomized controlled trial of Telehealth for the management of COPD”, sent el coordinador de la Central de Telemonitoratge, que va ser l’estudi previ a l’inici de programes assistencials de Telemonitoratge de pacients crònics. Actualment està col·laborant en la publicació i escrivint articles científics dels resultats del assaig. Durant els seus primers 10 anys de carrera professional, va desenvolupar el seu treball a nivell assistencial hospitalari, en serveis d’urgències i medicina interna.

PONÈNCIA: “Telemonitoratge de pacients crònics”

L’augment de l’esperança de vida i la prevalença de la malaltia crònica fa inevitable la revisió del model centrat en la malaltia, cap a una gestió centrada en el pacient. La telemonitoratge com a eina dins el sistema sanitari que el pacient lidera dins d’un ampli equip multidisciplinari, és capaç de detectar precoçment possibles exacerbacions, reduir visites a urgències i ingressos hospitalaris. I el que és més important, augmentar els nivells de qualitat de vida mantenint un alt grau de satisfacció entre els professionals i el propi pacient. L’educació i formació com a pedra angular per oferir al pacient les eines suficients com per convertir-lo en expert i sigui capaç d’utilitzar les tecnologies d’informació i comunicació i identifiqui de manera precoç els símptomes que poden comprometre la seva salut en el curt, mitjà i llarg termini. Els programes de telemonitiratge de pacients amb patologia crònica, MPOC i/o Insuficiència Cardíaca, són possibles en un entorn d’atenció integrada, amb un equip multidisciplinari, multinivell i multiproveïdor.

All session by Pablo González | Linde Healthcare

PROVISIÓ DE SERVEIS EN SALUT: OXIGENOTERÀPIA

10:35 - 11:05H
Auditori CaixaForum
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!