CA | ES

Natividad Pizarro | Oximesa Grupo Praxair

Coordinadora Assistencial i de Desenvolupament de Negoci

Natividad Pizarro | Oximesa Grupo Praxair

Coordinadora Assistencial i de Desenvolupament de Negoci
@OximesaTRD

Biography

FP II Tècnic de laboratori d’Anàlisis Clínics per l’Institut d’Ensenyaments Aplicats de Madrid a l’any 1992. Diplomada en infermeria per la Universitat Autònoma de Madrid, a l’Escola d’Infermeria de la Cruz Roja Espanyola a 1996.

Va treballar com a tècnic de laboratori d’Anàlisis Clínics a Clínica Universal de Madrid de 1992 a 1996 i de 1996 a 2003 com infermera de diferents serveis hospitalaris, urgències i UCI del mateix Hospital. Va ser Directora d’infermeria a Clínica Nuevo Parque de Madrid de 2003 a 2009. Posteriorment, va treballar com Inspectora Hospitalària a la Companyia d’Assegurances Mèdiques ADESLAS de 2009 a 2013. Des de 2013 és coordinadora d’infermeria de Teràpies Respiratòries Domiciliàries a OXIMESA, Grup PRAXAIR.

PONÈNCIA: “Coneixement del pacient sobre la teràpia amb oxigen per a l’ambulació”

La teràpia d’oxigen ambulatori és un desafiament per als metges i l’evidència disponible és deficient. Oximesa és el proveïdor d’atenció domiciliària responsable de la provisió de teràpies respiratòries domiciliàries i té un programa de capacitació destinat a educar els pacients sobre l’oxigenteràpia al domicili. Per comprendre millor la situació dels pacients que reben oxigen domiciliari en l’àrea geogràfica estudiada es va realitzar una enquesta telefónica a una mostra de pacients amb teràpia d’oxigen portàtil. L’enquesta va consistir en 4 preguntes sobre les característiques del pacient i 22 preguntes encaminades a conèixer els hàbits de vida relacionats amb l’oxigenteràpia portàtil, la satisfacció del pacients amb la teràpia i la qualitat del servei prestat pel proveïdor. Es van entrevistar 1.942 pacients (53.31% homes; 42.69% dones). L’edat mitjana va ser de 73,89 anys. La majoria del pacients rebien el tractament mitjançant concentradors d’oxigen portàtils (99.59%). Les dades ens van mostrar que els pacients tenen una bona formació de la teràpia i la seva autopercepció d’adherència és alta. Probablement, el paper del programa de capacitació del proveïdor d’atenció domiciliària va ser una part important dels bons resultats obtinguts.

 

All session by Natividad Pizarro | Oximesa Grupo Praxair

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!